Loader siden

Bliv RAB registreret psykoterapeut

Hvad betyder en RAB registrering

En RAB registrering betyder, at du som Hypnose Psykoterapeut opfylder en række faglige uddannelses kriterier, samt løbende efteruddannelse. Registreringen gør det muligt for klienter/forbrugere, at kunne skelne mellem psykoterapeuter med høj faglighed og ikke.

Psykoterapeut Akademiet´s uddannelser og videregående kurser er godkendt som lektioner ved RAB registrering. Du skal være medlem af Dakobe, som er foreningen af Danmarks Komplementære Behandlere, da det er via Dakobe man bliver RAB registreret.

Dakobe er en tværfaglig forening af Danmarks Komplementære Behandlere og er registreringsansvarlig i henhold til lov nr. 351 af 19 maj 2004 og bekendtgørelse BEK nr. 978 af 1. oktober 2012, under tilsyn af Sundhedsstyrelsen.

Alle Hypnose Psykoterapeuter som er medlem af DAKOBE er erhvervsansvarsforsikrede i de terapiformer, som er godkendt af DAKOBE. Dette gælder også, hvis du er medlem som studerende til Hypnose Psykoterapeut.

Desuden er udgifter til Koda / Gramex betalt gennem kontingentet, samt netbank- og retshjælpsforsikringer.

Som medlem af DAKOBE, kan du have flere registreringsberettigede behandlingsformer, som alle er fuldt erhvervsansvarsforsikrede.

Hvorfor blive RAB godkendt behandler?

  • Fordi titlen er lovmæssigt grundfæstet og dermed det eneste, der ligner officiel anerkendelse af os som psykoterapeut sammen med Reg. Psykoterapeut.
  • Fordi du fremstår som en Hypnose Psykoterapeut, der arbejder professionelt ud fra en grundig uddannelse med en høj faglighed, etik og moral med kendskab til god klinisk praksis.
  • Fordi klienten dermed sikrer sig den bedst mulige behandling indenfor det psykoterapeutiske område.
  • Fordi klienten gennem loven er sikret mulighed for, at kunne klage til brancheforeningens Etiske Råd.

Hvad betyder det at være RAB Registret Hypnose Psykoterapeut

  1. Der er garanti for, at en RAB registret psykoterapeut som minimum opfylder bestemte uddannelseskrav for psykoterapi, både fagligt, teoretisk og praktisk. 
  2. En RAB registret psykoterapeut skal efterleve regler for god klinisk praksis.
  3. En RAB registret psykoterapeut er medlem af Dakobe, der af Sundhedsstyrelsen er godkendt til at RAB registrere psykoterapeuter. 
  4. Det er muligt, at klage over en RAB registret psykoterapeut.
  5. En RAB registret psykoterapeut vedligeholder og ajourfører fortløbende sin uddannelse i form af efteruddannelse.
  6. De forsikringsselskaber, der accepterer at dække udgifterne til behandling, stiller ofte krav om at behandleren er RAB registret.

Hvad er en Registreret Alternativ Behandler (RAB)?

En Registreret Alternativ Behandler er en behandler, som er medlem af en brancheforening,
der er godkendt som registreringsansvarlig forening og godkend af Sundhedsstyrelsen. Det vil sige, at behandleren lever op til nærmeste fastsatte krav inden for uddannelsen, efteruddannelse,
etik, god klinisk praksis, journalføring m.m.

Dakobe - Foreningen af Danmarks Komplementære behandlere er pt. den eneste brancheforening, hvor man som psykoterapeut kan blive RAB registreret.

De faglige krav, bekendtgørelse nr. 978 af 1. oktober 2012, som en psykoterapeut skal opfylde
for at blive RAB-registreret

MEDLEM AF DAKOBE
Min. 660 lektioner

HERAF ER KRAV TIL RAB REGISTRERING

Hypnoterapi, teori og praksis Min. 250 lektioner
Anatomi, Fysiologi og Sygdomslære Min. 300 lektioner
Psykologi Min.   50 lektioner
Andre behandlingsformer Min.   50 lektioner
Klinikvejledning Min.   10 lektioner

Links til DAKOBE og RAB